obiekt osiedle mieszkaniowe
adres Wrocław
- ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 58-66
- ul. Ułańska 72/78
projekt X 1997 - IV 1998
pozwolenie na budowę
29 V 1998 - 1953 - III/98
budowa VIII 1998 - XII 1999
oddanie do użytkowania I 2000

ilość mieszkań 45
powierzchnia użytkowa mieszkań
- dwupokojowe 51-59 m2
- trzypokojowe 66-99 m2
- czteropokojowe 84-101 m2
- pieciopokojowe 100-123 m2
ilość/powierzchnia lokali usługowych 3/158 m2
- sklep 80 m2
- kiosk 12 m2
- biuro 66 m2
ilość kondygnacji 3 naziemne, 1 podziemna
ilość miejsc parkinowych 48 w garażach halowych

informacje
Mieszkania mają status własnościowych po zarządem
wspólnoty mieszkaniowej Park Ołtaszyn

nagrody
II miejsce w konkursie Dolnośląska Budowa Roku 1999,
zorganizowanym przez Wrocławski Oddział Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa pod
patronatem Wojewody Wrocławskiego.