"Początki architektury są kruchej natury. Należy dbać i ją kultywować. Miażdżące osądy opinii publicznej mogą szybko położyć kres tej podróży. Pazur biurokracji czy wrogie słowa mogą zdławić ją już w początkowej fazie. Podróż od abstrakcyjnego wyobrażenia do konkretów wymaga szczególnego zaangażowania i wiary. Aby zrealizować abstrakcyjną wizję, potrzeba jeszcze bardziej zuchwałej determinacji. Nawet będąc odrzuconym po raz dwudziesty czwarty, wierzymy, że kolejny raz spotkamy się z akceptacją. W zadziwiający sposób coś budujemy! Inspirujące strategie ożywiają przestrzeń i światło, obdarzone witalnym programem. Projekty nigdy niezrealizowane ustępują miejsca konkretnym wizjom. Przed jakąś nieznaną duszą w przyszłości architektura wyłoni się z przestrzeni, zostaną odkryte nowe wrażenia. Podróż rozpocznie się od nowa."

Steven Holl "Parallax", Princeton Architectural Press 2000