Najpierw była Arcona. Spółdzielnia pracy założona przez kilkunastu młodych absolwentów wyższych uczelni (w tym kilku architektów).
Była to próba szukania remedium na zdegenerowany upadającym komunizmem rynek pracy. Był rok 1986.

W 1990 po przemianach, pozostający jeszcze w kraju założyciele Arcony postanowili zmienić jej status organizacyjny. Jako właściwszą i korzystniejszą ze względów organizacyjnych wybrano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powstała ArC2 sp.z o.o. Od 1995r. oprócz głównego nurtu działania - projektowania architektonicznego, prowadzi również działalność deweloperską.