Gazeta Wyborcza (sierpień 2000)

Wroc³awski Informator Mieszkaniowy (kwiecień 2002)

BIT (styczeń 2003)

Gazeta Wyborcza (czerwiec 2003)

BIT (pa¼dziernik 2003)

Architektura & Biznes (pa¼dziernik 2003)

Wroc³aw w salonach (kwiecień 2004)

Architektura-Murator (listopad 2006)

Gazeta Wyborcza (grudzień 2006)

Zawód : Architekt [kwartalnik KIA] (listopad 2007)

Gazeta Wroc³awska (grudzień 2007)

Gazeta Wroc³awska (kwiecień 2008)

Newsweek (pa¼dziernik 2008)

Architektura & Biznes (listopad 2008)

Gazeta Wyborcza (luty 2009)