powstanie 1990 ArC2 Sp.z o.o.
forma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są główni projektanci
udziałowcy Mariusz Szlachcic, Dorota Szlachcic, Renata Gajer
zarząd jednoosobowy Mariusz Szlachcic
grupa menedżerska
Małgorzata Długosz - przygotowanie inwestycji
Ryszard Machoń - realizacja inwestycji
Ludwika Bogusz - księgowość
zespół 24 osoby w tym 12 architektów (możliwość szybkiego powiększenia zespołu architektów o dodatkowe 8 osób, bazując na zaprzyjaźnionych małych firmach architektów niegdyś terminujących w ArC2)
ubezpieczenie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A
oferta
- projektowanie obiektów architektonicznych
- wykonywanie dokumentacji wielobranżowej w kooperacji z partnerami branżowymi
- opracowania planistyczne wraz z niezbędnymi analizami terenu
- organizacje przetargów
- nadzór inwestorski i autorski wraz z kotrolą kosztów
- niezbędne czynności konieczne dla zamknięcia inwestycji